Double Belly Buster

Ett tvåvägs stege drag där man saknar ett kort i mitten av sin stege. Exempelvis 3-5-6-7-9. Även kallad för "Double Gutshot".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ