Door Card

Detta är de första av de synliga korten som visas för en spelare i stötpoker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ