Dog

Förkortning av ordet "Underdog" vilket betyder att ligga efter

Användning: Som i meningen "Mike visste att han låg efter i denna hand med de lägsta paret på handen" "Mike new he was the dog in this hand"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ