Disconnect Protection

Ett verktyg som skyddar en spelare utifall han eller hon skulle förlora sin Internet uppkoppling under en pågående hand.

Användning: Även kallad för "All-in protection"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ