Dealer's Choice

En variant av poker som ofta förekommer i hemma spel där den som ger bestämmer vilken typ av poker som skall spelas.

Användning: Denna form av poker används även idag på stora kasinon för att dra i gång ett stor turnering.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ