Dealers Button

En platt rund lite bricka som läggs framför den spelare som är dealer för den nuvarande runda. Detta används då huset förser bordet med en "House dealer"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ