Deal Twice

Att ge två gånger. När de inte satsas mer så kommer spelarna överense om att potten ska halveras, nuvarande kort vinner första halvan av potten och kvarvarande kort delas ut, sen så spelar man om andra halvan av potten i en helt ny omgång.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ