Deal Off

Att som spelare spela både som stora och lilla mörken samt som dealer innan man byter plats eller lämnar bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ