Deal Me Out

När en spelare meddelar att han kommer vara borta från bordet minst en hand och att då kort inte ska delas ut till honom.

Användning: Som i meningen "Ge mig inga kort (Deal me out) denna hand då jag ska ta en kort rast."

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ