Dark Bet

Att satsa utan att titta på sin hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ