Cutoff

När man talar om cutoffposition syftar man på spelaren som sitter precis innan knappen och har därmed nästbästa position vid bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ