Cut off

Cut off är en position vid bordet, och det är spelaren som sitter precis innan knappen. Alltså den nästsista spelaren att agera bakom knappen, detta är spelaren i Cut-off position

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ