Cut It Up

Att dela en pott då två händer har visats och är av exakt samma värde.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ