Cut the Deck

Att dela kortleken någorlunda jämt i två delar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ