Cut the Cards

Att lägga de understa korten i leken överst.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ