Crying Call

När en spelare klagar samtidigt som han synar. Denna taktik kan vändandas för att hålla kvar spelare i en pott då man själv sitter med en väldigt stark hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ