Connector

Två kort i Texas hold ´em som är direkt efter varandra i nummerföljd. Så som 6-7 eller J-Q.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ