Complete Hand

En hand som är fastställs av alla fem kort hand, så som stege, färg, kåk, fyrtal eller färgstege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ