Come Hand

En hand där spelaren jagar kort för att fylla sin hand. Exempel, spelaren försöker fylla sin stege eller färg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ