Cold Hands

1) Att visa sin hand på slutet. 2) En serie av dåliga händer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ