Cold Call

Att syna mer än en satsning. De vill säga, att om en spelare som sitter direkt efter mörken har satsat så måste efterföljande spelare syna både mörken och hans satsning och då göra en så kallad "Cold call" om dom vill syna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ