Coffeehousing

Detta är när en spelare pratar om den hand han är involverad i, i ett försök att missleda och manipulera motståndarna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ