Cheese

En starthand som är långt under vad som anses vara en bra starthand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ