Check-Raise

När en spelare först checkar men som sen höjer när någon har satsat.

Användning: Detta görs i ett försök att fånga en spelare i en fälla och på så sätt försöka vinna mer pengar/marker från spelaren.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ