Chase

Att jaga. Spela en hand som med största sannolikhet är sämre än minst en av de andra spelarnas händer. Att jaga efter ett kort för att fylla sin hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ