Change Gears

Att ändra sin spelstil. Ändra växel

Användning: Som i meningen. "Chris har verkligen ändrat växel (Changed gears) efter att turneringen har flyttats till finalbordet".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ