Cash In

Att växla in sina marker mot pengar och sen sluta spela

Användning: Som i meningen "Efter att ha spelat i 4 timmar så väljer John att växla in sina marker" "Cash in"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ