Capping a Raise

Den sista höjningen i dom flesta spel. I dom flesta spel är detta den trejde och sista höjningen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ