C-bet

C-bet/C-satsning (continuation bet) eller uppföljningssatsning är något som en spelare kan göra efter att ha satsat eller höjt preflop. Efter floppen kan denna spelare ofta genomföra ett c-bet, oavsett om spelaren träffat floppen eller inte, för att testa motståndarna eller bluffa hem potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ