Bicycle or Bike

Den lägsta tänkbara hand (5-4-3-2-1) i ett låg eller hög/låg spel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ