Bet

1. En satsning som sker efter de första korten delats ut.
2. Att placera marker i potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ