Bet the Pot

Att satsa ett belopp som är likvärdig el identiskt med de belopp som finns i potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ