Beat the Board

Eller "Beat the Table". Att ha en hand som slår alla andra händer som visas.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ