Bankroll management

En spelares innestående kapital eller pengar på kontot kallas i poker för bankroll. Hur en spelare sedan hanterar denna bankroll, hur han eller hon vårdar den och se till att den inte försvinner, kallas för bankroll management. Detta är A&O för att bli en framgångsrik och vinnande pokerspelare!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ