Bad Beat

När en hand blir slagen av en annan hand som lyckats träffa sitt drag på sista kortet. Eller när man är 100 % säker på att man sitter med den bästa handen bara för att se motståndaren sitta med den enda hand som kan slå en! Exempelvis fyrtal mot fyrtal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ