Backer

En icke spelande spelare som finansierar en aktiv spelare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ