Backdoor Straight

När du har tre kort i stege och behöver ytterligare två kort för att få din stege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ