Ax

Den procent av potten som huset, dvs poker rummer eller kasinot, behåller för att täcka sina sina kostnader. Kan även beskriva en hand som innehåller ett Ess

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ