Auto Ante

Denna funktion ger dig möjligheten att låta datorn göra denna Ante åt dig istället för att du ska behöva bekräfta den varje gång en hand startas.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ