Ante Up

Att lägga ens insats i potten "To ante up"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ