Ante and Straddle

Ett spel där spelaren till vänster om dealern, även kallad "The ante" lägger in en marker. Spelaren direkt till vänster om denna, även kallad "The straddle" lägger in 2 marker. Ibland så lägger även dealern in en marker. Allt detta sker innan korten delas ut. Först att agera när korten delats ut är den till vänster om "The straddle". Detta är ett väldigt gammalt spel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ