Angle

En handling som inte är emot reglerna men som ändå innehåller orättvis taktik. (Oetisk handling)

Användning: ett exempel. Om en spelare satsar 100 dollar och en annan spelare synar, men denna spelare synar enbart med 99 dollar. När då spelare nummer ett visar att han har spelare nummer två slagen så säger spelare nummer två att han aldrig menat att syna i och men att han bara lagt in 99 dollar och drar på så sätt tillbaka sina marker. Om nu spelare nummer två hade vunnit handen så hade han inte sagt något och då tagit hem hela potten. Allt detta är en del av ordet "Angle"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ