Angle-Shooting

Att använda sig av rättvis taktik (Oetisk handlande)

Användning: "Se Angle"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ