Ammunition

Marker.

Användning: "I need more ammunition" "Jag behöver mera marker" är en begäran för just mera marker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ