Ammo

Marker. Förkortat uttryck från ordet Ammunition.

Användning: "I need more ammo" "Jag behöver mera marker" är en begäran för just mera marker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ