AMC

En förkortning av uttrycket "All my chips" "Alla mina marker"

Användning: Som i meningen "What are your bets, gentlemen? - "AMC" - John said loudly." "vad är era insatser mina herrar? - AMC - ropar john"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ