888poker
New poker experience at 888poker

Join now to get $88 FREE (no deposit needed)

Join now

All the Way

Att satsa alla ens marker. Att gå hela vägen.

Användning: Kan användas i meningen som "If I make this hand, I'm going all the way." "Om jag träffar denna hand så kommer jag gå hela vägen".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ