All the Way in One Play

Att satsa alla ens marker. Att gå hela vägen.

Användning: Utökad version av "All the way", "Gå hela vägen" Som i meningen: "Om jag träffar denna hand så kommer jag gå hela vägen i ett spel". "I'm going All the Way in One Play."

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ