All Red

Att sitta med färg i antingen ruter eller hjärter.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ