All Purple

När man sitter med en färg i antingen spader eller klöver

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ